مویرگ‌های عنکبوتی | بهترین متخصص واریس اصفهان - متخصص قلب اصفهان

در مورد مویرگ‌های عنکبوتی چه میدانی؟

مویرگ‌های عنکبوتی چیست؟|متخصص واریس اصفهان علائم مویرگ‌های عنکبوتی | مویرگ‌های عنکبوتی، که به آنها تلانژکتازی (telangiectasias) نیز گفته می‌شود، شبکه‌ای از رگ‌های خونی کوچک هستند که به صورت خطوط نازک قرمز، آبی یا بنفش در زیر پوست مشاهده می‌شوند. این بیشتر بخوانید