مراقبت‌های قبل از اکو قلب | بهترین متخصص واریس اصفهان - متخصص قلب اصفهان

قبل از اکو قلب چه اقداماتی انجام دهیم؟

مراقبت‌های قبل از اکو قلب اکوکاردیوگرافی (اکو قلب) یک ابزار تشخیصی غیرتهاجمی و پرکاربرد است که از امواج صوتی برای تولید تصاویر زنده از قلب استفاده می‌کند. این روش به پزشکان کمک می‌کند تا ساختار و عملکرد قلب را بررسی بیشتر بخوانید