قرص وارفارین | متخصص قلب اصفهان

قرص وارفارین | موارد استفاده و منع استفاده

بررسی موارد استفاده و منع استفاده از قرص وارفارین در این مطلب از سایت دکتر مهرداد طاهریون متخصص قلب اصفهان به معرفی دوزهای مختلف قرص وارفارین و موارد استفاده و منع استفاده از آن خواهیم پرداخت. دوزهای مختلف قرص وارفارین بیشتر بخوانید