عوامل خطر قلبی که قابل کنترل نمی‌باشند! | بهترین متخصص واریس اصفهان - متخصص قلب اصفهان

عوامل خطر قلبی که قابل کنترل نمی‌باشند!

عوامل خطر قلبی غیر قابل کنترل|متخصص قلب اصفهان جنسیت مردان نسبت به زنان در سنین پایین‌تری دچار حملات قلبی می‌شوند. زنان پیش از یائسگی بدلیل وجود هورمون‌های جنسی خود در مقابل بیماری‌های قلبی‌عروقی محافظت می‌شوند. با این حال هنوز هم بیشتر بخوانید