آنژیووسک

آشنایی با قرص آنژیووسک ۵

موارد مصرف قرص آنژیووسک چیست؟ از آنژیووسک برای درمان بیماری های زیر استفاده می شود: – فشار خون بالا – بیماری شریان کرونری (CAD) – آنژین پایدار مزمن -آنژین وازواسپاستیک (آنژین پرینزمتال یا واریانت) – آنژیوگرافی در موارد CAD مقدار مصرف قرص آنژیووسک ۵ # بیشتر بخوانید