رگ‌های نخی و رگ‌های عنکبوتی | بهترین متخصص واریس اصفهان

رگ‌های نخی و رگ‌های عنکبوتی چیست؟

آشنایی با رگ‌های نخی و رگ‌های عنکبوتی رگ‌های نخی – که به عنوان رگ‌های عنکبوتی نیز شناخته می‌شوند – رگ‌های ظریفی هستند که از طریق پوست دیده می‌شوند. این سیاهرگ‌ها روی پاها، صورت، گونه‌ها یا بینی ایجاد می‌شوند. کوچکترین آنها بیشتر بخوانید