نمتخصص قلب اصفهان حوه آماده شدن جهت انجام نوار قلب

نحوه آماده شدن جهت انجام نوار قلب:

انجام نوار قلب: نوار قلب به عنوان اقدامی پرکاربرد و اولیه در بررسی دردهای قلب و سکته‌های قلبی ارزش خاصی دارد که برای تمام کسانی که مشکوک به آنژین صدری و سکته قلبی و مشکلات حاد قلبی باشند توصیه و بیشتر بخوانید