علایم بالینی پرولاپس | بهترین متخصص واریس اصفهان - متخصص قلب اصفهان

دریچه کمانی شکل (دریچه میترال)

قلب میکروبی|متخصص قلب اصفهان برعکس این‌که شیوع بیماری پرولاپس دریچه میترال در خانم‌ها بیشتر است، میزان پیشرفت این بیماری در مردان بیش از زنان مشاهده می‌شود. بیماری پرولاپس ناراحتی خطرناکی نیست بنابراین عوارض چندانی به همراه ندارد و مشکل جدی بیشتر بخوانید