درمان گرفتگی رگ گردن | متخصص قلب اصفهان

کنترل و درمان گرفتگی رگ گردن

بررسی روشهای کنترل و درمان گرفتگی رگ گردن در این مطلب از سایت دکتر مهرداد طاهریون متخصص قلب اصفهان به بررسی روشهای کنترل و درمان گرفتگی رگ گردن خواهیم پرداخت. عوامل خطر ساز بیماری انسداد شریان کاروتید و تغییرات پیشنهادی بیشتر بخوانید