درمان تنگی دریچه آئورت | دکتر طاهریون (بهترین متخصص واریس اصفهان - متخصص قلب اصفهان)

روش‌های درمانی تنگی دریچه آئورت

تنگی دریچه آئورت: روش‌های درمانی|متخصص قلب اصفهان روش‌های درمانی تنگی دریچه آئورت تغییرات در سبک زندگی برای افراد مبتلا به تنگی دریچه آئورت، تغییرات در سبک زندگی مانند کاهش وزن، مدیریت فشار خون، تغذیه سالم و اجتناب از فعالیت‌های شدید بیشتر بخوانید