آیا واریس خطر دارد؟|متخصص واریس اصفهان

آیا واریس خطر دارد؟

آیا واریس خطر دارد؟ اگر این‌طور است، خطرات بیماری واریس چیست؟ بیماری رگ‌های واریسی (نوعی نارسایی وریدی) معمولاً در ارتباط با ساق پاها است، اما می‌تواند روی مچ پاها نیز تأثیر بگذارد. این وضعیت به‌قدری رایج است که توسط هزاران بیشتر بخوانید