تفاوت جراحی باز واریس پا با لیزر واریس

واریس پا یک مشکل شایع در جامعه است. واریس معمولاً با گسترش و پیچیدگی وریدهای پاها و ظاهری برجسته و پیچیده در پوست پاها همراه است. برای درمان واریس، دو روش اصلی وجود دارد: جراحی باز و جراحی لیزر. در بیشتر بخوانید