تشخیص و درمان واریس|متخصص واریس اصفهان

تشخیص و درمان واریس

تشخیص و درمان واریس توسط متخصص واریس اصفهان مهم‌ترین ابزار در تشخیص عروق واریسی معاینات فیزیکی و بررسی سوابق پزشکی بیمار است. عروق واریسی معمولاً بر اساس ظاهر آنها تشخیص داده می‌شوند و معمولاً برای تأیید تشخیص نیازی به انجام بیشتر بخوانید