تداخلات دارویی با قرص وارفارین | متخصص قلب اصفهان

تداخلات دارویی با قرص وارفارین

بررسی تداخلات دارویی با قرص وارفارین امکان بروز تداخل دارویی قرص‌های خوراکی وارفارین با دیگر داروها، ویتامین‌ها یا داروهای گیاهی که مصرف می‌کنید، وجود دارد. زمانی تداخل ایجاد می‌شود که ماده‌ای عملکرد داروی مصرفی شما را تغییر دهد. این تداخلات بیشتر بخوانید