تاثیر واریس بر فشار خون | بهترین متخصص واریس اصفهان - متخصص قلب اصفهان

واریس بر فشار خون چه اثری دارد؟

تاثیر واریس بر فشار خون واریس یا وریدهای واریسی به گشاد شدن و پیچ‌خوردگی وریدها به دلیل اختلال در عملکرد دریچه‌های وریدی گفته می‌شود. این مشکل معمولاً در پاها مشاهده می‌شود و می‌تواند باعث درد، ناراحتی و اختلال در جریان بیشتر بخوانید