باورهای نادرست در مورد واریس | دکتر مهرداد طاهریون (بهترین متخصص واریس اصفهان - متخصص قلب اصفهان)

باورهای نادرست در مورد واریس (2)

واریس، یا همان رگ‌های واریسی|متخصص واریس اصفهان یک مشکل شایع عروقی است که به ویژه در زنان دیده می‌شود. این حالت زمانی رخ می‌دهد که رگ‌ها به دلیل ضعف در دیواره‌هایشان و بازگشت غیرعادی خون، متورم و پیچ‌خورده می‌شوند. در بیشتر بخوانید

باورهای نادرست در مورد واریس | دکتر مهرداد طاهریون (بهترین متخصص واریس اصفهان - متخصص قلب اصفهان)

باورهای نادرست در مورد واریس (1)

واریس، یا همان رگ‌های واریسی|متخصص واریس اصفهان یک مشکل شایع عروقی است که به ویژه در زنان دیده می‌شود. این حالت زمانی رخ می‌دهد که رگ‌ها به دلیل ضعف در دیواره‌هایشان و بازگشت غیرعادی خون، متورم و پیچ‌خورده می‌شوند. در بیشتر بخوانید