سنکوپ با ایست چه فرقی می کند

سنکوپ با ایست قلبی چه تفاوتی درارد؟

در این مقاله از دکتر مهرداد طاهریون متخصص قلب و عروق و فلوشیپ آنژیوپلاستی و اینترونشن اصفهان می خواهیم مطلبی راجع به تفاوت سنکوپ با ایست قلبی برای شما عزیزان به اشتراک بگذاریم. سنکوپ با ایست قلبی چه تفاوتی دارد؟ بیشتر بخوانید

ایست قلبی و قرص های لاغری

قرص های لاغری و ایست قلبی

در این مقاله از دکتر مهرداد طاهریون متخصص قلب و عروق و فلوشیپ آنژیوپلاستی و اینترونشن اصفهان می خواهیم مطلبی راجع به قرص های لاغری و ایست قلبی می شود برای شما عزیزان به اشتراک بگذاریم. مصرف قرصی که موجب بیشتر بخوانید

فیبریلاسیون دهلیزی

فیبریلاسیون دهلیزی

در این مقاله از دکتر مهرداد طاهریون متخصص قلب و عروق و فلوشیپ آنژیوپلاستی و اینترونشن اصفهان می خواهیم مطلبی راجع به فیبریلاسیون دهلیزی برای شما عزیزان به اشتراک بگذاریم.   فیبریلاسیون دهلیزی فیبریلاسیون دهلیزی چیست؟ آیا فیبریلاسیون دهلیزی کشنده بیشتر بخوانید

نارسایی قلبی

نارسایی قلبی یعنی چه؟

در این مقاله از دکتر مهرداد طاهریون متخصص قلب و عروق و فلوشیپ آنژیوپلاستی و اینترونشن اصفهان می خواهیم مطلبی راجع به نارسایی قلب و راه های درمانی آن برای شما عزیزان به اشتراک بگذاریم. نارسایی قلب یعنی چه؟  نارسایی بیشتر بخوانید

آسم

بیماری آسم و راه های درمانی آن

در این مقاله از دکتر مهرداد طاهریون متخصص قلب و عروق و فلوشیپ آنژیوپلاستی و اینترونشن اصفهان می خواهیم مطلبی راجع به بیماری آسم و راه های درمانی آن برای شما عزیزان به اشتراک بگذاریم. بیماری آسم بیماری آسم چیست؟ بیشتر بخوانید

تنگی نفس

همه چیز راجع به تنگی نفس

در این مقاله از دکتر مهرداد طاهریون متخصص قلب و عروق و فلوشیپ آنژیوپلاستی و اینترونشن اصفهان می خواهیم مطلبی راجع به تنگی نفس برای شما عزیزان به اشتراک بگذاریم. همه چیز راجع به تنگی نفس تنگی نفس یعنی چه؟ بیشتر بخوانید

کاهش اکسیژن خون

افت اکسیژن در خون

در این مقاله از دکتر مهرداد طاهریون متخصص قلب و عروق و فلوشیپ آنژیوپلاستی و اینترونشن اصفهان می خواهیم مطلبی راجع به افت اکسیژن خون برای شما عزیزان به اشتراک بگذاریم. هایپوکسمی  افت اکسیژن خون (کمبود اکسیژن در خون) چیست؟ بیشتر بخوانید

ایست قلبی

ایست قلبی

در این مقاله از دکتر مهرداد طاهریون متخصص قلب و عروق و فلوشیپ آنژیوپلاستی و اینترونشن اصفهان می خواهیم مطلبی راجع به ایست قلبی برای شما عزیزان به اشتراک بگذاریم. ایست قلبی چیست؟ چرا ایست قلبی ناگهانی رخ می دهد؟ بیشتر بخوانید

ایست قلبی

تشخیص و درمان ایست قلبی

در این مقاله از دکتر مهرداد طاهریون متخصص قلب و عروق و فلوشیپ آنژیوپلاستی و اینترونشن اصفهان می خواهیم مطلبی راجع به تشخیص و درمان ایست قلبی برای شما عزیزان به اشتراک بگذاریم.   راه های تشخیص و درمان ایست بیشتر بخوانید

احیای قلبی

احیای قلب CPR

در این مقاله از دکتر مهرداد طاهریون متخصص قلب و عروق و فلوشیپ آنژیوپلاستی و اینترونشن اصفهان می خواهیم مطلبی راجع به احیای قلب CPR برای شما عزیزان به اشتراک بگذاریم.   احیای قلب یا CPR چیست؟ CPR یعنی چه؟ بیشتر بخوانید