متخصص قلب اصفهان اندازه گیری فشار خون با فشار سنج دیجیتالی

اندازه گیری فشار خون با فشار سنج دیجیتالی

اندازه گیری فشار خون با فشار سنج دیجیتالی   کار با فشار سنج دیجیتالی راحت است و معمولا نیازی به گوشی پزشکی جهت گرفتن فشار خون ندارد. فشار سنج دیجیتالی خود به دو نوع مچی و بازویی تقسیم می شود که معمولا بیشتر بخوانید

متخصص قلب اصفهان EXERSICE TEST

EXERSICE TEST

برای دانلود مقاله : EXERSICE TEST بر روی فایل زیر کلیک کنید: EXERSICE TEST دکتر مهرداد طاهریون متخصص قلب و عروق  فلوشیپ فوق تخصصی آنژیوپلاستی والوپلاستی و پریفرال اینترونشن برای آشنایی بیشتر و اطلاع از آدرس و ساعات کاری مطب بیشتر بخوانید

متخصص قلب اصفهان

IVUS step by step dr Taherioun

برای دانلود مقاله : IVUS step by step dr Taherioun بر روی فایل زیر کلیک کنید: IVUS step by step dr Taherioun دکتر مهرداد طاهریون متخصص قلب و عروق  فلوشیپ فوق تخصصی آنژیوپلاستی والوپلاستی و پریفرال اینترونشن برای آشنایی بیشتر بیشتر بخوانید

متخصص قلب اصفهان

IVUS Guidance for CTO Dr Taherioun

برای دانلود مقاله : IVUS Guidance for CTO Dr Taherioun بر روی فایل زیر کلیک کنید: IVUS Guidance for CTO Dr Taherioun دکتر مهرداد طاهریون متخصص قلب و عروق  فلوشیپ فوق تخصصی آنژیوپلاستی والوپلاستی و پریفرال اینترونشن برای آشنایی بیشتر بیشتر بخوانید

متخصص قلب اصفهان cardiogenic shock

cardiogenic shock

برای دانلود مقاله : cardiogenic shock بر روی فایل زیر کلیک کنید: cardiogenic shock دکتر مهرداد طاهریون متخصص قلب و عروق  فلوشیپ فوق تخصصی آنژیوپلاستی والوپلاستی و پریفرال اینترونشن برای آشنایی بیشتر و اطلاع از آدرس و ساعات کاری مطب بیشتر بخوانید

متخصص قلب اصفهان DO YOU HAVE THE METABOLIC SYNDROME

DO YOU HAVE THE METABOLIC SYNDROME

برای دانلود مقاله : DO YOU HAVE THE METABOLIC SYNDROME بر روی فایل زیر کلیک کنید: DO YOU HAVE THE METABOLIC SYNDROME دکتر مهرداد طاهریون متخصص قلب و عروق  فلوشیپ فوق تخصصی آنژیوپلاستی والوپلاستی و پریفرال اینترونشن برای آشنایی بیشتر بیشتر بخوانید